S.A.T.I PLATFORM บริการยุคใหม่โดรนเพื่อการเกษตร ช่อง MONO 29

S.A.T.I PLATFORM CO. , LTD Start Up ผู้ผลิตอากาศยานไร้คนชับ
( โดรนเพื่อการเกษตรครบวงจร )

S.A.T.I PLATFORM CO. , LTD
Start Up ผู้ผลิตอากาศยานไร้คนชับ ( โดรนเพื่อการเกษตรครบวงจร )

เข้าร่วมพูดคุยในช่วง Startup Showcase แลกเปลี่ยนข้อูลความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร เข้ามาขับเคลื่อนภาคการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อเศรษฐกิจด้วยนนวัตกรรม

บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด จึงนำโดรนเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน ข้อดีของการนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรมาใช้

S.A.T.I เป็นตัวแทนแต่งตั้งจากบริษัทที่ผลิตโดรนเพื่อการเกษตรชั้นนำของโลกอย่าง DJI และ Eagle Brother 

ปัจจุบันเราได้พัฒนาโดรนเกษตรภายใต้แบรนด์ของคนไทย ชื่อว่า ” ปัญญา ” โดยได้รับอนุญาตจาก กสทช. และผ่านการทดสอบจากศูนย์ PTEC 

สิ่งที่ทาง S.A.T.I ให้ความสำคัญนอกจากคุณภาพของโดรนแล้ว ก็คือการฝึกอบรม ทั้งการใช้งานของเครื่อง การใช้สาร และสามารถทำงานในสภาวะที่แตกต่างกัน และภูมิประเทศที่หลากหลาย

เราเล็งเห็นในการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการ ออกแบบแพลตฟอร์มชื่อว่า ” เก้าไร่ ” เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างนักบินกับเกษตรกร  มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานชองการทำงานของเกษตรกรได้ตรงตามเป้าหมาย

S.A.T.I. คาดหวังว่าเราจะเปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิม ทำมากแต่ได้น้อย เป็นการเกษตรยุคใหม่ 

เกษตรแม่นยำ ” ทำน้อย แต่ได้มาก “

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook page Mono29 News – ข่าวโมโน29 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดรนเกษตรปัญญาได้ที่ …
.
📲เบอรโทรศัพท์ : 081-9517056
☎️ศูนย์บริการ : 062-0057999
💙Facebook : โดรนเกษตรปัญญา – โดรนพ่นยา โดรนไฮบริด
❤️Youtube : โดรนเกษตรปัญญา
 
 
Posted in ข่าวสาร / กิจกรรม and tagged , , , , , .