ผู้ช่วยนักบินใครว่าไม่สำคัญ

ผู้ช่วยนักบิน & ผสมยา

” หน้าที่ของผู้ช่วยนักบิน ทำไมจะไม่สำคัญ “
.
😹👨‍🌾 การเป็นผู้ช่วยนักบินแค่เติมน้ำ เติมยา อย่างเดียวรึเปล่า !!
ขอบอกเลยว่า ” เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ” ❤
.
เริ่มตั้งแต่ เตรียมอุปกรณ์ ช่วยนักบินเตรียมเครื่อง ชาร์จแบตเตอรี่ เติมน้ำและสิ่งที่สำคัญคือการผสมยาที่จะต้องใช้ในการฉีดพ่น 💦💦
.
🏆 เจ้าถังน้ำใบเล็ก ใบน้อย นั่นเอาไว้ทำอะไรนะ !! 🏆
ทำไมต้องมีถังน้ำหลายๆใบ แยกออกมาอีก ทำไมไม่ผสมสารเคมีในถังใหญ่ไปเลย ??
.
🔥 ก่อนจะผสมสารเคมีในถังใหญ่ แนะนำให้มีถังน้ำขนาด 10-15 ลิตร พร้อมน้ำสะอาดไว้เพื่อเจือจางยาแต่ละชนิดก่อน
ถ้าสารเคมีที่เป็นผงก็ให้นำมาละลายน้ำแยก
.
🔥 เพราะสารแต่ละชนิดที่ใช้จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น WG = ลักษณะเป็นเม็ดผสมน้ำ , SC = ลักษณะของเหลวข้น , EC = เป็นน้ำมันเข้มข้น เป็นต้น บางครั้งจะมี ประเภทปุ๋ย ฮอร์โมน สารจับใบ เพิ่มเติมเข้ามาอีก
.
🔥 ผู้ช่วยนักบินจึงต้องใส่ใจในขั้นตอนผสมสารเคมีโดยต้องเรียงตามประเภทสาร ก่อนนำสารเคมีไปเติม จะต้องกรองทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
.
👨‍🌾🚀 นักบินและผู้ช่วยนักบินจะต้องใส่ใจในขั้นตอนผสมสารเคมี โดยต้องเรียงตามประเภทสาร ก่อนนำสารเคมีไปเติม จะต้องกรองทุกครั้ง
และจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก หากผสมยาไม่ตามลำดับอาจจะทำให้สารเสื่อมฤทธิ์ ไม่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิภาพลดลงได้
.
💦 ไหนจะส่งผลต่อการอุดตันของหัวฉีด ทำให้น้ำยาออกไม่เต็มที่ และเสียเวลาในการทำงานไปได้
.
🚀 ในการฉีดพ่นทุกครั้ง หัวใจสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการทบทวนขั้นตอนการทำงาน ไม่ละเลยในขั้นตอนต่างๆ ก่อนและหลังนำโดรนเกษตรฉีดพ่น
.
👨‍🌾🚀 การทำงานเป็นทีมระหว่างนักบินและผู้ช่วย เพื่องานที่ได้ประสิทธิภาพ และความมั่นใจที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกษตรกรเห็นการทำงานที่เป็นระบบของเรา ❤

โดรนเกษตรฉีดพ่นได้ผลดีไหม

โดรนเกษตรฉีดพ่นได้ผลดีไหม

” ใช้โดรนเกษตรฉีดพ่นจะได้ผลรึเปล่า “
” ซื้อโดรนเกษตรจะคุ้มค่ากับราคาไหม “
.
เป็นคำถามยอดฮิตที่เกษตรกรหรือผู้ที่จะใช้โดรนเกษตรต้องการรู้ 👩‍🌾
.
ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ที่จะได้ ประกอบด้วยหลายปัจจัยรวมกัน ตั้งแต่พื้นที่ ที่มีความต้องการใช้โดรน จำนวนของพื้นที่
.
🔥 ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่ง 🔥
การเปิดใจให้เกษตรกรให้ยอมรับและหันมาเลือกใช้โดรนเกษตรในการฉีดพ่น แทนการฉีดพ่นแบบเดิม
.
❤️ การเปิดใจเกษตรกรที่ใช้การฉีดพ่นแบบเดิมมาเป็นเวลานาน
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักบินโดรนเกษตรจะต้องสร้างความมั่นใจเพื่อลบคำถามในใจของเกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นกับประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่เกษตรกรจะได้ ทั้งเรื่องของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น พืชที่ปลูกจะไม่เกิดการเสียหาย เวลาของการฉีดพ่นที่ลดลง เป็นต้น
.
🚀 ส่วนเกษตรกรที่ต้องการมีโดรนเป็นของตัวเอง แค่บินฉีดพ่นในพื้นที่ของตนเอง โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างเพื่อมาฉีดในแต่ละรอบตลอดการเพาะปลูก นั่นก็ถือเป็นการลดต้นทุนที่เกษตรต้องจ่าย ทั้งยังสร้างอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
.
🌾🚀 โดรนเกษตรมีประสิทธิภาพที่สร้างผลดีอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องใส่ใจขั้นตอนในใช้งานให้ถูกวิธี ดูแลรักษาเครื่อง ทั้งก่อนและหลังฉีดพ่น เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน และปลอดภัย