PANYA V.2-12L

HYBRID

คุณสมบัติของโดรนเกษตรปัญญา
PANYA V.2-12L

 • ใช้ระบบเครื่องยนต์เบนซิน
 • หัวฉีดพ่นอิเล็กทรอนิกส์สร้างประจุ แรงเหวี่ยงจากศูนย์กลาง ไม่มีการอุดตัน
 • ปั๊มน้ำคู่
 • ถังบรรจุน้ำ 12 ลิตร
 • จำนวน 4 มอเตอร์และใบพัดคุณภาพสูง
 • โครงสร้างเรียบง่าย แข็งแรง
 • สมาร์ทรีโมทคอนโทรล จอภาพในตัว
 • ฟังก์ชั่นพื้นฐานการทำงาน

  • ฟังก์ชั่นการทำงานระบบอัตโนมัติ 100 % ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
  • ระบบการฉีดพ่นอัจฉริยะ 4 หัวพ่น ละอองกระจายได้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ
  • มีโปรแกรมสร้างแผนที่การบินอัตโนมัติ
  • มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Smart AB ปรับเลื่อนจุดได้ตามความต้องการตลอดการทำงาน
  • มีไฟ LED สำหรับส่องสว่างเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงาน
  • กล้องคุณภาพสูง ระดับ HD
  • เริ่มต้น / สิ้นสุดการทำงานด้วยฟังก์ชั่นเพียงปุ่มเดียว

  แนะนำการใช้งานการใช้โดรนเกษตรปัญญา

  ทดสอบประสิทธิภาพของโดรนเกษตรปัญญา (PANYA V.2-12L)

  ชุดถังหว่านปุ๋ย โดรนเกษตรปัญญา

  การทำงานของโดรนเกษตรปัญญา (PANYA V.2-12L)

  ฉีดคุมเลนนาข้าว 30 ไร่

  ฉีดพ่นฆ่าหญ้า สวนผสมผสาน

  บินฉีดพ่นรับรวงนาข้าว

  (PANYA V.2-12L HYBRID) บินต่อเนื่อง 20 ไร่ 30 นาที

  PANYA V.1-10L & PANYA V.2-12L ฉีดพ่นต้นแคนา

  ฉีดพ่น คุมฆ่าหญ้า นาข้าว

  ฉีพพ่น คลุมเลน นาข้าว 68 ไร่