เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโดรนเพื่อการเกษตรครบวงจร ทั้งด้านการจัดจำหน่าย ฝึกอบรม ซ่อมบำรุง และทีมนักบินบริการ เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และแผนทางธุรกิจ ปัจจุบันเรามีศูนย์บริการรวมทั้งพันธมิตรคู่ค้า มากกว่า 10 ศูนย์บริการทั่วประเทศ มีกลุ่มลูกค้าทั้งองค์กร หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และทีมนักบินบริการ มากกว่า 150 ลำทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพและโอกาสการแข่งขันทางเชิงธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยสโลแกน
“ คุณภาพที่เหนือกว่า คุ้มค่าอย่างยั่งยืน ”

จุดเริ่มต้นของโดรนเกษตรปัญญา

โดรนเกษตรปัญญา เป็นโดรนเพื่อการเกษตรที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาเพื่อใช้สำหรับงานเกษตรของไทย โดยทีมงานมืออาชีพของไทยที่ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการใช้โดรนเกษตรมาตลอดระยะเวลา 4 ปี โดรนเกษตรปัญญาสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรไทยให้เข้าถึงนวัตกรรมทางการเกษตรยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า   ” เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ “

เรา  “เข้าใจ”   เกษตรกร เพราะเราก็เป็นเกษตรกร เราเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงของการเกษตกรรม  จนค้นพบทางออกและมีแนวทางการแก้ไขที่เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมถึงเรามีความเข้าใจในการใช้งานโดรน เพราะเรามีประสบการณ์จากการ ใช้งาน และการฝึกฝนจนมีความชำนาญจากการออกปฏิบัติหน้างานจริง

เรา  “เข้าถึง”  เพราะเราผลิตโดรนที่ทุกคนสามารถใช้งานในราคาที่จับต้องได้ มีความคุ้มค่าด้วยประสิทธิภาพ ไดัรับอนุญาตการผลิตจาก กสทช. และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตโดยศูนย์ทดสอบ PTEC   เพราะเราคือคนไทยผลิตโดรนเพื่อคนไทย
( โดรนคนไทยเพื่อคนไทย )   

เรา   “พึ่งได้”    เพราะทุกปัญหาของท่าน คืองานของเรา ท่านสามารถพึ่งพาพวกเราได้ เพราะรอยยิ้มของท่าน  คือความสุขของเรา   ต้องการที่พึ่ง ให้นึกถึง “ปัญญา” 

" รอยยิ้มของเกษตรกร คือความสุขของเรา "