สินค้า

สินค้า / โปรโมชั่น

PANYA V.1-10L

โดรนเกษตรปัญญา
ขนาดบรรจุน้ำ 10 ลิตร

PANYA V.2-12L HYBRID

โดรนเกษตรปัญญาระบบเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุน้ำ 12 ลิตร

PANYA V.2-12L ( Generation 8 )

โดรนเกษตรปัญญาระบบเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุน้ำ 12 ลิตร

PANYA V.2-12L ( Generation 9 )

โดรนเกษตรปัญญาระบบเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุน้ำ 12 ลิตร